You are here

Share page with AddThis

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przez art. 13 RODO

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040, kapitał zakładowy 22 264 000,- zł, zwana dalej „Syngenta”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zwaną dalej „Polityką”.

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.syngentaflowers.pl, zwaną dalej „Portalem”.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Syngenta, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Syngenta stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2. Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek z art. 13 RODO Syngenta informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników:

a. Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Syngenta. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratorem swoich danych osobowych listownie lub osobiście pod adresem: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa; pod numerem telefonu +48 (22) 326 06 01, faxem +48 (22) 326 06 99 lub pisząc wiadomość mailową na adres: ……………………..

b. Inspektor Ochrony Danych
Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych listownie lub osobiście pod adresem: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa; pod numerem telefonu …… , faxem +48 (22) 326 06 99 lub pisząc wiadomość mailową na adres: ……

c. Po co nam dane Użytkowników, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

i. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lub rozwiązania zgłoszonej przez Użytkownikasprawy,
ii. w celach marketingowych, w tym polegających na badaniu sposobu korzystania przez Użytkowników z Portalu oraz dostosowywania treści Portalu do preferencjiUżytkowników, prezentacji reklam dostosowywanych do zainteresowań Użytkownika na innych stronach internetowych, jak również – po udzieleniu odrębnej zgody – na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres mailowy komunikatów marketingowych o Syngenta, produktach, promocjach, wydarzeniach oraz programach lojalnościowych, jak również analizie, jakie treści wysyłanych przez Syngenta newsletterów są czytane,
iii. rozpatrzenia zapytania dotyczącego realizacji zamówienia przesłanego na adres e-mail podany na Portalu,
iv. w razie wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na takie działania, również dla celów marketingowych realizowanych przez spółkę: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel.

d. Czy Użytkownik musi podawać nam swoje dane?
Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz w celu zapisu na newsletter. Wymagane jest podanie w nim adresu e-mail Użytkownika. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zapisania się i otrzymywania newslettera.
W celu nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Syngenta oraz w celu złożenia zapytania dotyczącego zamówienia przez Użytkownika również konieczne może być podanie danych osobowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane Użytkowników?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest w tym wypadku:

- kontakt z Użytkownikiem celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie przedstawionej sprawy,
- prowadzenie marketingu Syngenta i produktów lub usług Syngenta, w tym prowadzenie działań analitycznych, prowadzących do poznania preferencji Użytkowników i dostosowania treści Portalu i wyświetlanych w Internecie reklam do zainteresowań Użytkowników, jak również usprawnianie funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Syngenta,
- umożliwienie Użytkownikowi złożenia zapytania dotyczącego zamówienia poprzez e-mail kontaktowy zamieszczony na Portalu.

Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail, podstawą prawną przetwarzania będzie również art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

e. Komu przekażemy dane Użytkowników?
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą agencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych (w tym służących do analityki działania Portalu oraz służących do wysyłania newsletterów), podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Syngenta i pozostałych odbiorców danych, podmioty świadczące usługi z zakresu call center, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie jej swoich danych osobowych. W takim wypadku, odbiorcami danych będą także podmioty zajmujące się hostingiem danych, świadczące usługi wsparcia technicznego oraz usługi rozliczeń księgowo-podatkowych dla Syngenta Crop Protection AG.

f. Czy dane osobowe Użytkownika są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak, do Szwajcarii. Podstawą przekazania danych będzie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

g. Jakie masz prawa?
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia danych (dot. danych pozyskanych na potrzeby zapisu na newsletter), a także może dokonać ich weryfikacji lub sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania- poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Syngenta.

h. Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i. Jak długo będziemy przetwarzać dane Użytkowników?
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Syngenta lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu, rozwiązaniem zgłoszonej sprawy lub złożeniem zapytania dotyczącego zamówienia będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie zgłoszonej sprawy lub przez czas przedawnienia roszczeń związanych z rozwiązywaną sprawą.

j. Czy po przekazaniu nam danych Użytkownik może sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, który to sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Gdy Syngenta przetwarza dane Użytkownika na podstawie innych prawnie uzasadnionych celów, Użytkownik ma prawo sprzeciwu uzasadnionego jego szczególną sytuacją.

§ 3. Cookies

1. Syngenta wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Syngenta.

2. Syngenta przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał,
b. obsługi liczników odwiedzin,
c. poprawy treści, funkcjonalności i użyteczności Portalu oraz usprawnienia produktów i usług Syngenta,
d. dla celów analitycznych i statystycznych, w szczególności umożliwienia Syngenta przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu.

§ 4. Konfiguracja przeglądarki

1. Syngenta informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Sygenta wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Syngenta poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

4. Syngenta informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 5. Korzystanie z Google Analytics

1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2. Google używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane na jej serwerach.

3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki prosimy o ich kierowanie na adres e-mail: …………………..

2. Polityka znajduje się na stronie ………………………… oraz w siedzibie Syngenta.