You are here

Share page with AddThis

Rozwiązywanie problemów z jakością wody

Aktualności
21.08.2018
Rozwiązywanie problemów z jakością wody

Dbanie o wodę ma zasadnicze znaczenie dla jakości produkcji. Co należy zrobić w przypadku pojawienia się problemu z jakością wody?

Ben Geijtenbeek, starszy specjalista ds. uprawy w Syngenta Flowers®, pracujący w Enkhuizen w Holandii mówi, że pierwszym etapem jest prawidłowe rozpoznanie problemu.

„Woda nieodpowiedniej jakości może jedynie prowadzić do słabych wyników produkcji” mówi, dodając „poznanie prawdziwej przyczyny problemu to jedyny sposób na znalezienie najlepszego rozwiązania.”

Czasami ten proces jest prosty, jednak w niektórych sytuacjach może stanowić nie lada wyzwanie. Poniżej przedstawiamy dwa najczęstsze problemy i ich rozwiązania:

Wysoka alkaliczność lub zasolenie (EC): należy dodać czystą wodę z lepszego źródła lub obliczoną ilość kwasu w celu obniżenia pH. Odwrócona osmoza to skuteczne rozwiązanie w przypadku braku czystego lub niedrogiego źródła wody. Mimo że, nie jest to opcja najtańsza, odwrócona osmoza to rozwiązanie stabilne i długoterminowe. W tym wypadku wskazane jest nawadnianie kropelkowe zamiast zraszaczy w celu uniknięcia niepotrzebnych strat

Spory grzybów, wirusy lub skażenie bakteriami, tzw. „patogeny wodne”: Do takiej sytuacji może dojść w przypadku stosowania wody z rowów lub własnej wody poddanej recyrkulacji. Taka woda musi być poddana dezynfekcji, którą przeprowadzamy, korzystając z jednego z następujących sposobów – chlorowania (NaClO); filtrowania przez piasek, podgrzewania, promieniowania UV lub zastosowania nadtlenku wodoru (H2O2); Może być również ozon (O3) w połączeniu z promieniowaniem UV lub inny sposób odpowiedni do instalacji użytkownika. Współczesne instalacje są również w stanie usuwać pozostałości chemiczne z wody, co jest wymagane, aby móc uwolnić wodę do środowiska. 

Ben radzi, aby te rozwiązania wprowadziła specjalistyczna firma zajmująca się dezynfekcją wody. Taka firma opracuje prawidłową technikę przy uwzględnieniu konkretnego problemu i lokalizacji geograficznej oraz zapewni zgodność systemu dezynfekcji wody z lokalnymi przepisami.

W żadnym wypadku, mówi Ben, nie należy zwlekać z poszukiwaniem pomocy, jeśli występuje problem z czystością wody.