You are here

Share page with AddThis

MPS Certyfikaty

Syngenta FloriPro Services stawia sobie za cel korporacyjną odpowiedzialność i działalność według standardów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój wymaga znalezienia balansu pomiędzy ludźmi, naszą planetą oraz rentownością firmy (3 x „p”: people, planet, profit).
  

Produkcja materiałów wyjściowych i MPS-ABC

mpsNasz dział produkcji materiałów wyjściowych (ALBO: rozsad i ukorzenionych sadzonek) w De Lier w Holandii zyskał certyfikat MPS-ABC. MPS (po holendersku: Milieu Programma Sierteelt, czyli Program Przyjaznej Środowisku Produkcji Roślin Ozdobnych) jest międzynarodowym przedsięwzięciem. Organizacja, która je realizuje i nim zarządza, wydaje certyfikaty oraz weryfikuje sposób postępowania podmiotów z przyznanym MPS-em. Certyfikat ten łączy się jednoznacznie z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w danej firmie ogrodniczej. Standardy zrównoważonego rozwoju opracowane w ramach MPS są postrzegane na całym świecie jako punkt odniesienia w ogrodniczej działalności przyjaznej środowisku oraz akceptowane przez uczestników międzynarodowego sektora handlu funkcjonującego w naszej branży.

Certyfikat MPS-ABC odnosi się do ochrony środowiska i jest unikatowym systemem klasyfikacji, która pozwala ocenić w danym przedsiębiorstwie ogrodniczym poziom wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju do produkcji. Certyfikacja MPS-ABC bazuje na ewidencji działań, które mogą być związane z zagrożeniem dla środowiska. Co 4 tygodnie uczestnik programu MPS rejestruje poziomy zużycia środków ochrony roślin, nawozów i energii oraz wytwarzania odpadów, dotyczące jego firmy.

Więcej informacji na temat MPS znajduje się na www.my-mps.com.

Odpowiedzialność korporacyjna firmy Syngenta

Można dokładnie zapoznać się z polityką odpowiedzialności korporacyjnej firmy Syngenta, jej zaangażowaniem w tego typu model funkcjonowania, a także działalnością, zaglądając na: Syngenta CR Policy.