You are here

Share page with AddThis

The Good Growth Plan

Czas na zmiany
  

Good_Growth_Plan.png

Populacja naszej planety zwiększa się codziennie o ponad 200 000 ludzi, których trzeba wyżywić, a jednocześnie – z powodu erozji gleb – kurczy się powierzchnia gruntów uprawnych. Wielu producentów żywności żyje w ubóstwie, szybko zmniejsza się bioróżnorodność. Mamy dobry plan, który pozwoli zmierzyć się z wszystkimi tymi wyzwaniami: The Good Growth Plan.

Jego celem jest rozwinięcie zrównoważonego rolnictwa i naszej działalności poprzez wypełnienie sześciu zobowiązań do 2020 roku.

Więcej na: http://www4.syngenta.com/what-we-do/the-good-growth-plan