You are here

Share page with AddThis

GlobalG.A.P

Syngenta FloriPro Services ogłosiła, że jej dział produkcji materiałów wyjściowych w De Lier w Holandii uzyskał status dobrej praktyki rolniczej (GLOBALG.A.P.) i pozytywnie przeszedł audyt dotyczący certyfikatu GRASP (oceny ryzyka odnośnie do warunków socjalnych), który zwraca uwagę na warunki pracy. 

   

Certyfikaty GLOBALG.A.P. i GRASP – oparte na naukowych podstawach i przyznawane przez niezależne instytucje (non-profit) – to wyróżniający się na świecie system oceny, funkcjonujący w branży roślin ozdobnych, który został opracowany przez partnerów z sektora detalicznego, konsumenckiego oraz innych przedstawicieli branży, i zatwierdzony przez zewnętrzne, niezależne podmioty.

Związane z certyfikatem GLOBALG.A.P. standardy GRASP dają dodatkowe gwarancje, że socjalne aspekty pracy we wszystkich jednostkach firmy Syngenta na całym świecie są zgodne z prawem i spójne. Standardy te dotyczą: reprezentacji pracowników, przestrzegania przepisów, czasu pracy, praw dziecka, pisemnej ewidencji i dodatkowych świadczeń.

Ten sukces oznacza, że wszystkie zakłady produkcyjne z działu kwiatów, rozmieszczone w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie podlegają teraz regułom certyfikatu GLOBALG.A.P. Gwarantuje to klientom firmy Syngenta, że spełnia ona najbardziej rygorystyczne standardy profesjonalne i dotyczące zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji roślin ozdobnych. To wyróżniające się w branży zaangażowanie gwarantuje z kolei producentom, których zaopatruje Syngenta, oraz ich klientom prowadzącym sprzedaż detaliczną, że teraz będą odnosić widoczne korzyści, pozwalające im wyróżnić się na rynku. A korzyść, którą są rośliny wyprodukowane metodami proekologicznymi, dotyczy także finalnego klienta.

Louis Kleynhans, szef FloriPro Services powiedział: „Jesteśmy dumni z uzyskania certyfikacji i zadowoleni, że korzyści z niej płynące będą służyć wszystkim uczestnikom łańcucha marketingowego. Był to wielki wysiłek, ale jesteśmy pewni, że nasi klienci uznają, że jest to naprawdę pozytywny krok naprzód, którego efekty będą im sprzyjać. Otrzymanie certyfikatów jest równoznaczne z gwarancją jakości naszych roślin oferowanych przez zakłady produkcyjne firmy Syngenta, bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska”.

Wszystkie rośliny oferowane przez zakłady produkcyjne firmy Syngenta zaopatrzone są w certyfikat GLOBALG.A.P., który odzwierciedla długotrwałe zaangażowanie firmy i jej inwestowanie w odpowiedzialne zarządzanie. Jako że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy, istnieje na rynku ponad 1000 oznakowań ekologicznych w sektorze B2B (w relacjach występujących pomiędzy przedsiębiorcami) i B2C (pomiędzy biznesem a konsumentami); jednak przy tak dużym zakresie działania firma Syngenta wybrała GLOBALG.A.P., ponieważ certyfikat ten ma najwyższe standardy.

Europejscy sprzedawcy detaliczni i pozarządowe organizacje ekologiczne oczekują wzrostu produkcji certyfikowanej. Aby pozostać konkurencyjnymi na rynku, ogrodnicy muszą więc mieć możliwość udowodnienia, że ich metody uprawy są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ten sposób zbudują wiarygodność i reputację swojej firmy w oczach konsumentów, którzy poszukują produktów otrzymanych w sposób zrównoważony (proekologicznie).

GLOBALG.A.P. oznacza stałe wspieranie ogrodników, służące poprawie jakości produkcji, w tym regularne audyty i działania uzupełniające, a także integrację branży, z uwzględnieniem sprzedawców detalicznych.

Ogrodników, którzy chcieliby zdobyć więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielami firmy Syngenta FloriPro Services lub o zalogowanie się na stronie: www.globalgap.org