You are here

Share page with AddThis

Ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Syngenta Polska Sp. z o.o.  
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Ujawnienie danych osobowych naszym partnerom. Syngenta może udostępnić dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej swoim partnerom, którzy zobowiązani są do korzystania z tych danych osobowych w sposób określony przez firmę Syngenta  w niniejszej Deklaracji Prywatności,Użytkownik, który nie zgadza się na udostępnianie swoich danych osobowych przez firmę Syngenta jej partnerom, powinien powiadomić o tym Administratora strony internetowej.

Ujawnienie danych osobowych niepowiązanym osobom trzecim

Zarówno Syngenta jak i jej partnerzy mogą udostępniać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej strony niepowiązanym osobom trzecim, które działają na rzecz lub w imieniu Syngenta i / lub jej partnerów. Na przykład firmy świadczące usługi wsparcia , w tym usługi przetwarzania danych oraz usługipomagające w sprzedaży naszych produktów i usług. Firmy te mogą potrzebować informacji o użytkowniku w celu wykonywania swoich zadań. Firmy te niesą upoważnione do przetwarzania danych osobowych, jakie im udostępniamy do innych celów niż ustalone w niniejszej Deklaracji Prywatności.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Firma Syngenta i jej partnerzy są zaangażowane w działalność na skalę globalną. Syngenta i jej partnerzy posiadają serwery i bazy danych w różnych krajach. Syngenta  i jej partnerzy mogą, od czasu do czasu, przekazywać dane osobowe do bazy danych należącej do firmy Syngenta, jej partnerów lub osób trzecich za granicę dla celów opisanych w niniejszej Deklaracji. W tym przypadku Syngentapodejmie odpowiednie środki ostrożności, zgodnie z obowiązującym prawem w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych w innych przypadkach

W określonych, ograniczonych okolicznościach Syngenta może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym osobom trzecim. Na przykład możemy przekazać dane osobowe osobie trzeciej w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem lub w innych podobnych okolicznościach.

W stosownych przypadkach, przed ujawnieniem danych osobowych osobom trzecim, Syngenta będzie na podstawie umowy wymagać od osób trzecich podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed ich nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Użytkownik, który w określonych powyżej warunkach nie wyraża zgody na udostępnianie swoich danych osobowych przez firmę Syngenta osobom trzecim, powinien powiadomić o tym Administratora strony internetowej.
Syngenta utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej witryny internetowej są przechowywane dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa lub zasadami przechowywania dokumentów. Nasze serwery i nasze bazy danych są chronione przez standard technologii zabezpieczeń takich jak zapory i szyfrowane hasła. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych ,zostali przeszkoleni w zakresie obsługi danych osobowych zgodnie z naszymi protokołami bezpieczeństwa.
Chociaż korzystamy ze środków zabezpieczających w celu zwiększenia ochrony danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza naszą kontrolą.

Dostęp do danych oraz ich korygowanie i usuwanie

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej .
Prosimy o podanie wystarczającej ilości informacji, które umożliwią nam identyfikację danych osobowych i pozwolą odpowiedzieć na Państwa zapytania we właściwy i szybki sposób .

Dzieci

Syngenta nie zbiera rozmyślnie danych osobowych od dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Prosimy osoby nie mające osiemnastu lat o nie przekazywanie nam żadnych danych osobowych. Jeśli macie Państwo podstawy sądzić, że dziecko dostarczyło firmie Syngenta dane osobowe , skontaktujcie się z Administratorem strony www.syngenta.pl w celu sunięcia tych danych z naszej bazy danych.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Deklaracja prywatności dotyczy tylko i wyłącznie www.syngenta.pl. Niniejsza strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych, na których nie obowiązuje niniejsza Deklaracja Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Pytania dotyczące niniejszej Deklaracji prywatności

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Deklaracji prywatności bądź zakresu wykorzystania danych osobowych, przez www.syngentaflowers.pl prosimy o kontakt z nami poprzez naszą stronę internetową.